Rezervácie

Ako si   objednať box?  

Na t.č.: +421 915 957 667 - najlepšie formou sms.

Celkový počet boxov na diskotéke  je 17. Z tohoto počtu sa dá rezervovať celkovo maximálne  5 boxov  v priestoroch tanečného parketu. V prípade požiadavky je možné rezervovať aj ďalšie boxy v bare (čísla 15,16,17) prípadne vo vstupnej chodbe, ktorá nie je zatiaľ zobrazená na legende

Objednávky sa prijímajú najneskôr jeden deň pred dňom konania akcie.! Po tomto termíne nemusia byť akceptované ! Čiže nie je zaručené že dostanete spätnú sms. (Ale treba skúsiť :-) ) Objednávky sú platné do 22:00 hod. Prípadnú dlhšiu rezerváciu treba poznačiť do sms. Sms nie je spoplatnená žiadnou špeciálnou cenou a rezervácie boxov sú zdarma.

Pre špecifické akcie môže byť objednávanie rezervácií riešné aj inou formou.

Nájdete nás na facebooku